Publié le 16/07/2010
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 januari 2009 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2009 De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt vastgesteld op grond van :
15/10/2009 1. een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 12.600.000 EUR, te weten 6.834.032,85 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap en 5.765.967,15 EUR voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap; voor alle vaccins van de vaccinatiekalender 2007, met uitzondering van het vaccin tegen pneumokokken.
01/01/2009 Voor de jaren 2009-2010 wordt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaald met een voorschot en een saldo, overeenkomstig de volgende onderverdeling :
26/07/2010 - Voor het jaar 2009 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2009 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne 2009 ». Het saldo wordt berekend op basis van dat voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2009 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2010 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2010 worden gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2009. Als dit saldo 2009 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2009, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2009 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 2.
26/07/2010 - Voor het jaar 2010 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2010 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne 2010 ». Het saldo wordt berekend op basis van dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2010 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2011 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2011 zijn gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2010. Als dit saldo 2010 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2010, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2010 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 2.
01/01/2009 2. een begrotingsenveloppe op jaarbasis waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 15.294.000 EUR, te weten 8.639.916 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap en 6.657.084 EUR voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap, voor het vaccin tegen pneumokokken.
01/01/2009 Voor de jaren 2009-2010 wordt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betaald met een voorschot en een saldo, overeenkomstig de volgende onderverdeling :
26/07/2010 - Voor het jaar 2009 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2009 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne - pneumokokken 2009 ». Het saldo wordt berekend op basis van dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2009 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2010 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2010 worden gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2009. Als dit saldo 2009 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2009, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2009 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 1.
26/07/2010 - Voor het jaar 2010 bedraagt het voorschot 75 pct van de aan iedere Gemeenschap toegekende bedragen en wordt het voorschot op 31 januari 2010 betaald met de mededeling « voorschot preventiecampagne - pneumokokken 2010 ». Het saldo wordt berekend op basis van dit voorschot, de begrotingsenveloppe en de facturen van 2010 die door de Gemeenschappen uiterlijk op 1 maart 2011 zijn voorgelegd. Het op die manier berekende saldo moet voor 1 mei 2011 zijn gestort en ingeschreven in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van het boekjaar 2010 Als dit saldo 2010 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2010, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2010 wordt vastgesteld in de begrotingsenveloppe beschreven op het punt 1.
01/01/2009 3. de gedeeltelijke betaling van de vaccins naar rata van twee derde van het bedrag voor de aankoop van de vaccins, bedoeld in artikel 1, conform de opdrachten die op die basis zijn gegund door de Gemeenschappen, mits de Gemeenschappen aantonen dat ze de procedure voor de betaling van het overblijvende deel van de prijs van de vaccins reeds hebben opgestart, tot maximaal twee derde van de prijs buiten bedrijf.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]