Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 98.


Art. 99.
01/01/2003 De modaliteiten ter betaling van de vergoedingen ten gunste der krankzinnigen worden bij reglement vastgesteld.

Art. 100.

FR   NL   [Affichage pour impression]