Publié le 16/02/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Artikel 1.


Art. 2.
23/01/1995 Het aan elke verzekeringsinstelling toe te wijzen percentage wordt berekend uitgaande van de volgende hoegrootheden:
23/01/1995 7,20 voor de eerste 100.000 gerechtigden;
23/01/1995 6,83 voor de tweede reeks van 100.000 gerechtigden;
23/01/1995 6,46 voor de derde reeks van 100.000 gerechtigden;
23/01/1995 6,28 vanaf 300.001 gerechtigden.
23/01/1995 Het percentage van de voor haar bestemde inkomsten dat aan elke verzekeringsinstelling wordt toegewezen, wordt vastgesteld door vorenvermelde hoegrootheden respectievelijk te vermenigvuldigen met het aantal gerechtigden van elke reeks en door de som van de verkregen produkten te delen door het aantal gerechtigden van de verzekeringsinstelling op 30 juni van het in aanmerking genomen dienstjaar. Die bewerking wordt afzonderlijk uitgevoerd, enerzijds voor het algemeen stelsel van de werknemers en anderzijds voor het stelsel van de zelfstandigen.
23/01/1995 Het aldus verkregen percentage bevat de administratiekosten gemoeid met de toepassing van de bepalingen van de internationale verdragen.

Afdeling II - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de uitkeringsverzekering

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]