K.B. 19-11-1970: betreffende invaliditeitspensioenstelsel mijnwerkers

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: pagina PM/1

Note: Historiek vanaf 1-1-2008

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 9-7-2018

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - INVALIDITEITSPENSIOENEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK II - HET BEWIJS VAN DE TEWERKSTELLING WAARDOOR HET RECHT OP HET INVALIDITEITSPENSIOEN WORDT GEOPEND

Art. 6.     Art. 7.

HOOFDSTUK III - DE AANVRAGEN

Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 10bis.     Art. 11.     Art. 12.

HOOFDSTUK IV - TOEGELATEN ARBEID

Art. 13.     Art. 13bis.

HOOFDSTUK V - DE VERWARMINGSTOELAGE

Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

HOOFDSTUK VI - VAKANTIEGELD EN AANVULLENDE TOESLAG

Art. 21.

HOOFDSTUK VII - GESCHEIDEN ECHTGENOTEN

Art. 22.

HOOFDSTUK VIII - DE CUMULATIES

Art. 23.

HOOFDSTUK IX - VERVALLEN EN NIET UITGEKEERDE TERMIJNEN

Art. 24.

HOOFDSTUK X - DE WIJZE VAN UITBETALEN

Art. 25.     Art. 25bis.     Art. 26.

HOOFDSTUK XI - INZAMELING VAN DE INFORMATIEGEGEVENS

Art. 27.     Art. 27bis.     Art. 27ter.     Art. 27quater.     Art. 28.

HOOFDSTUK XII - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 29.     Art. 29bis.     Art. 29ter.     Art. 30.     Art. 31.     Art. 31bis.     Art. 32.

HOOFDSTUK XIII - SLOTBEPALINGEN

Art. 33.     Art. 34     Art. 35     Art. 36

FR   NL