Publié le 15/01/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 november 2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten

Art. 6.


Art. 7.
25/01/2019
  -01/03/2020
Voor het jaar 2017 wordt de jaarlijkse bijdrag van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 2, vastgesteld op:
25/01/2019
  -01/03/2020
- 2.537,12 EUR voor de volledige bijdrage;
25/01/2019
  -01/03/2020
- 1.230,12 EUR voor de basisbijdrage.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]