Publié le 26/01/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 28 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor prestaties voor specifieke vormen van aidsbestrijding en -behandeling

Art. 6.


Art. 7.
01/01/2006 Benevens de in artikel 6 bedoelde verslaggeving laten de ARC vóór 31 maart 2009 aan de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en aan het Verzekeringscomité, aanbevelingen bedoeld in artikel 2, derde lid, geworden met het oog op haar implementatie.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]