Publié le 26/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 14 september 2016 houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die dienen als grondslag voor de referentiebedragen en de ambulante verstrekkingen uitgevoerd tijdens de carensperiode

Art. 6.


Art. 7.
01/01/2019 Opgeheven door : Wet 19-7-18 - B.S. 26-7 - art. 14

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]