Publié le 12/10/2016
   

FR   NL  

Verordening van 12 september 2016 tot uitvoering van artikelen 9bis en 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Art. 4.
22/10/2016 De elektronische formulieren moeten alle vermeldingen bevatten die worden voorzien door de papieren formulieren die ze vervangen. De verplichting om de vermelding « gelezen en goedgekeurd » of elke andere handgeschreven vermelding vereist door de voormelde gecoördineerde wet of haar uitvoeringsbesluiten aan te brengen, wordt als vervuld geacht door de elektronische invoering van de vermelding.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]