PubliÚ le 30/07/2009
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen

Art. 7.


Art. 8.
01/07/2009 De bepalingen van de in artikel 7, 1░ en 2░ van dit besluit bedoelde koninklijke besluiten blijven evenwel van toepassing voor stagemeesters die erkend zijn door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft en die kandidaat-huisartsen begeleiden die in hun praktijk werkzaam zijn of die voor hen seminaries leiden, op voorwaarde dat de begeleide kandidaat-huisartsen de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde hebben aangevangen vˇˇr de datum van inwerkingtreding van dit besluit en geen co÷rdinatieovereenkomst met een co÷rdinatiecentrum hebben afgesloten.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]