Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 91.


Art. 92.
01/01/2003 Opgeheven bij: K.B. 5-5-60 - B.S. 16-7.

Art. 93.

FR   NL   [Affichage pour impression]