Publié le 09/12/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 28 april 1993 houdende de erkenningscriteria van de laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in artikel 63, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Art. 8.


Art. 9.
31/12/2015 Opgeheven door: K.B. 9-11-15 - B.S. 9-12 - art. 1

FR   NL   [Affichage pour impression]