Publié le 09/01/2017
   

FR   NL  

Verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2017 Overeenkomstig de machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid kunnen de officina en de tariferingsdienst waarbij ze is aangesloten de elektronische voorschriften die worden uitgevoerd door de officina raadplegen gedurende de bewaringstermijn die is voorzien door of krachtens de wet.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]