PubliÚ le 15/01/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15░ undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten Jaar 2015
Artikel 1.
31/12/2015 Naast de uitzonderingen bepaald in artikel 191, eerste lid, 15░, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, worden de farmaceutische specialiteiten die vergoedbaar zijn overeenkomstig artikel 37, ž 3 van de hierboven vermelde geco÷rdineerde wet uitgezonderd van deze heffing voor het jaar 2015, ten belopen van maximum 75 pct. Het belastbare omzetcijfer voor elke betrokken specialiteit wordt als volgt berekend:
31/12/2015 Belast OC = OC- [OC x DB 2014 x 75 pct]
31/12/2015 Waarin
31/12/2015 OC = het gerealiseerd omzetcijfer door de aanvrager voor de betrokken specialiteit;
31/12/2015 DB 2014 = Verband tussen de uitgaven in het forfait en de totale uitgaven van het instituut voor die specialiteit, dat door het instituut wordt berekend op basis van de laatst bekende gegevens, met name het jaar 2014, die zijn meegedeeld met toepassing van artikel 206, ž 1, van de geco÷rdineerde wet.
31/12/2015 Voor de specialiteiten waarvoor de laatste gegevens niet zijn gekend bestaat er geen uitzondering.
31/12/2015 De Dienst Geneeskundige verzorging maakt deze inlichtingen aan elke aanvrager over, ten laatste 15 dagen vˇˇr de termijnen beschreven in het artikel 191, 15░ undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]