Publié le 06/11/2009
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2009, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen
Artikel 1.
16/11/2009 De jaarlijkse bijdrage, voorzien bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen, wordt vastgesteld op 2.039,12 euro voor het jaar 2009.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]