Publié le 12/10/2016
   

FR   NL  

Verordening van 12 september 2016 tot uitvoering van artikelen 9bis en 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
22/10/2016 De formulieren die de voorwaarden vervullen van artikel 36/1, § 1, van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen om bewijskracht te hebben, kunnen onder elektronische vorm worden gebruikt onder de voorwaarden gesteld door deze verordening.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]