K.B. 22-10-1992: uitvoering art. 69, § 1, van de gecoördineerde wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/214

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst gewijzigd door: B.S. 26-9-1995


Numac: 1992022432

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 oktober 1992 tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL