Publié le 21/02/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen

Artikel 1.


Art. 2
21/02/2008 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

FR   NL   [Affichage pour impression]