Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137undecies.


Art. 137duodecies.
01/01/2003 Met het oog op de uitvoering van de bepalingen vermeld in artikel 137undecies worden de woorden "de verzekeringsinstelling", het "Instituut" en "de Dienst voor administratieve controle van het Instituut" gelezen als het "H.V.K.Z.".

Art. 137terdecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]