K.B. 20-10-2009: tot vaststelling van de te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2009, voorzien bij K.B. 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Note: Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 6-11-2009

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2009, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL