25-5-2004 - Protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1-1-2003: te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 9, van dit protocol : de overdracht en de uitwisseling van gegevens

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "van toepassing op" op de datum

papierversie: pagina UB-O/16

FR   NL  


Interministeriële conferentie van 25 mei 2004. Aanhangsel nr. 2 bij het Protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 9, van dit protocol : de overdracht en de uitwisseling van gegevens tussen de diensten van de Federale Overheid en de diensten van de Gemeenschappen en Gewesten

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet24/05/2004

FR   NL