Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37septies.

[Wet 05/06/2002 - B.S. 04/07/2002 Invoeging] Niettegenstaande het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs ...
      d'application à partir du 01/01/2002

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] Niettegenstaande het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs ...
      d'application à partir du 01/01/2003

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57321 Wijziging] Niettegenstaande het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs ...
      d'application à partir du 01/01/2005