d'application Ó partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994
P Art. 37quindecies.
P 01/01/2002
  -31/12/2004
De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit stort het gedeelte van het persoonlijk aandeel van een jaar, dat voor een fiscaal gezin meer bedraagt dan een referentiebedrag dat als volgt varieert volgens het belastbaar inkomen van dat fiscaal gezin tijdens het jaar terug, of brengt het op de eventueel door de rechthebbende of door het fiscaal gezin waarvan hij deel uitmaakt, verschuldigde inkomstenbelastingen in mindering :
P 01/01/2002
  -31/12/2004
Belastbaar inkomen Referentiebedrag
P 01/01/2002
  -31/12/2004
van 0 tot 13.400,00 EUR 450,00 EUR
P 01/01/2002
  -31/12/2004
van 13.400,01 EUR tot 20.600,00 EUR 650,00 EUR
P 01/01/2002
  -31/12/2004
van 20.600,01 EUR tot 27.800,00 EUR 1.000,00 EUR
P 01/01/2002
  -31/12/2004
van 27.800,01 EUR tot 34.700,00 EUR 1.400,00 EUR
P 01/01/2002
  -31/12/2004
van 34.700,01 EUR tot 49.600,00 EUR 1.800,00 EUR
P 01/01/2002
  -31/12/2004
vanaf 49.600,01 EUR 2.500,00 EUR


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

TITEL I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

FR   NL   [Affichage pour impression]