Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35bis.

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Invoeging] § 1. De Koning bevestigt de lijst van de op 1 januari 2002 vergoedbare ...
      d'application ŕ partir du 01/01/2002