Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 7

[Koninklijk besluit 08/05/2018 - B.S. 18/05/2018 d.2 p.41448 art.7 Invoeging] Onder de werkgevers zoals bedoeld in <:C 1>artikel 6<:c> worden bedoeld:
      d'application partir du 28/05/2018