K.B. 8-8-1997 - inkomensvoorwaarden en voorwaarden i.v.m. de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde tegemoetkoming, bedoeld in art. 37, § 1 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 3-4-2007)

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/411

Note: Historiek vanaf 1-1-2002

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 1-4-2007 - B.S. 3-4 - ed. 3 (art. 58 en 59)

Numac: 1997022601

FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke bedoeld zijn in artikel 37, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 101/01/2002
  "   "  01/04/2007

FR   NL