K.B. 26-2-2014 tot uitvoering van de wet 29-1-2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 7-2-2014 - ed. 2
Laatste aanpassing door B.S. 21-03-2016 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

WIJZIGINGSBEPALINGEN

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

OPHEFFINGS- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.

FR   NL