Publié le 07/03/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Art. 9.


Art. 10.
01/01/2014 Artikel 253 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 10 november 1999, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 14 december 2000 en 1 juli 2008 wordt opgeheven.

OPHEFFINGS- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]