Publié le 07/03/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Art. 11.


Art. 12.
01/01/2014 Het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot vaststelling van de specificaties en de registratieprocedure van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart en de sociale identiteitskaart wordt opgeheven op 1 januari 2014 wat de leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart betreft.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]