Publié le 07/03/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2014 In geen geval mag een sociaal verzekerde houder zijn van meer dan één geldige ISI+-kaart.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]