Publié le 20/03/2001
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 5.


HOOFDSTUK II - BEHARTIGENSWAARDIGHEID VASTGESTELD OP BASIS VAN HET GEZINSINKOMEN VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE
Art. 6.
01/01/2002 De behartigenswaardigheid wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen van de gerechtigde. Onder gezinsinkomen moet het geheel van de belastbare bruto-inkomsten worden verstaan, voor elke aftrek of vermindering, van iedere persoon die deel uitmaakt van het gezin van de gerechtigde.
01/01/2002 Het bedrag van de belastbare bruto-inkomsten wordt evenwel verminderd met het bedrag van de fiscaal aftrekbare beroepskosten en met het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen, betaald in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen.


Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]