K.B. 20-12-2001: verrekening in 2002 van de algebraïsche verschillen, voor 1999 en 2000, zoals bedoeld in art. 59

Résumé: Numac tekst: 2001022985 - p. 45581

Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Note: geen historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-12-2001 - Wijzigende numac: 2001022985 - p. 45581


FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 december 2001 tot verrekening in 2002 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2002, zoals bedoeld in artikel 59 van de wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/01/2002

FR   NL