Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 145.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De Dienst voor geneeskundige controle of een profielencommissie, zoals bedoeld bij ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application ā partir du 15/02/2003