Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35.

§ 2. De Koning kan wijzigingen aanbrengen in de in § 1 bedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:
(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 27.

Die raden doen de voorstellen en verstrekken de adviezen die zijn bedoeld in artikel 35, § 2.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 15/02/1999)