Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35.

[Wet 02/08/2002 - B.S. 29/08/2002 éd.2 Vervanging] § 3. Zonodig kunnen voor de in <:C 1>artikel 34<:c> bedoelde verstrekkingen die ...
      d'application ŕ partir du 01/07/2002