Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 145.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De Dienst voor geneeskundige controle of een profielencommissie, zoals bedoeld bij ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application ā partir du 15/02/2003

[Wet 21/12/2006 - B.S. 14/02/2007 p.7211 Opnieuw ingevoegd] § 1. De Kamers van eerste aanleg en de Kamers van beroep bestaan uit een Kamer die ...
      d'application ā partir du ?
      Note: Van toepassing op een door de koning te bepalen datum

[Wet 27/12/2006 - B.S. 14/02/2007 Wijziging] 3° twee stemgerechtigde leden benoemd door de Koning uit de kandidaten die op ...
      d'application ā partir du ?
      Note: De wet 21-12-2006 die het artikel 145 opnieuw invoegt werd later gepubliceerd dan de wet(div)II die het artikel 145 wijzigt. Om deze wijzigingen te kunnen doorvoeren hebben we deze dezelfde datum moeten geven als de wet die het artikel opnieuw invoegt omdat het programma deze anders niet aanneemt. De wijzigingen die werden aangebracht aan het artikel 145 zijn verschenen het B.S. 28-12-2006 - ed. 3 ipv het B.S. 14-2-2007.