Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 145.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De Dienst voor geneeskundige controle of een profielencommissie, zoals bedoeld bij ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 21/12/2006 - B.S. 14/02/2007 p.7211 Opnieuw ingevoegd] § 1. De Kamers van eerste aanleg en de Kamers van beroep bestaan uit een Kamer die ...
      d'application à partir du ?
      Note: Van toepassing op een door de koning te bepalen datum

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20558 art.3 Wijziging] § 5. De Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle <:M>of ...
      d'application à partir du 09/04/2012