Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[Wet 12/08/2000 - B.S. 31/08/2000 Vervanging] Het aantal geneesheren-inspecteurs wordt vastgesteld op één geneesheer per ...
      d'application à partir du 10/09/2000