Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] Om de in <:C 1>artikel 141, § 1, eerste lid, 1°<:c>, bedoelde opdracht ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] Om de in <:C 1>artikel 141, § 1, eerste lid, 1°<:c>, bedoelde opdracht ...
      d'application à partir du 15/02/2003