Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Invoeging] De Dienst voor geneeskundige controle kan bij de betrokken tuchtrechtelijke ...
      d'application à partir du 16/02/1999

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle gaat over tot iedere onderzoeking ...
      d'application à partir du 15/02/2003