Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie

Art. 2


(En vigueur le: 01/05/2011 - )

est cité par:

Art. 6

De uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 2 wordt beëindigd binnen een termijn van vier jaar na ondertekening van deze overeenkomst.
(En vigueur le: 01/05/2011 - )