Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 9.

[Verordening 18/12/2019 - B.S. 14/02/2020 éd.2 p.9049 art.4 Vervanging] <:W>Wanneer de gerechtigde de in de artikelen <:C 2>2<:c>, <:C 3>4, ...
      d'application à partir du 01/03/2020