Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)

Art. 261

[Wet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 Invoeging] Artikel 112 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen ...
      d'application à partir du ?

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69331 art.46 Wijziging] « Art. 112. § 1. De inbreuken op de <:R>wet betreffende de verplichte verzekering ...
      d'application à partir du 10/01/2009
      Note: Wijziging in de Franstalige versie