K.B. 28-12-2006: uitvoering art. 22, lid 1, 17°

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1420

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 25-1-2007 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 28 december 2006 tot uitvoering van artikel 22, eerste lid, 17°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL