Publié le 26/11/1970
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 13.


Art. 14.
10/01/2005 Opgeheven door: K.B. 22-6-05 - B.S. 30-6 - ed. 1 - art. 9

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]