Publié le 31/12/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende algemene tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, met toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie

Art. 2.


Art. 3.
10/01/1997 Het bepaalde in artikel 1 verhindert niet dat honoraria, prijzen of tegemoetkomingen voor bepaalde individuele verstrekkingen het voor hen overeenstemmend nominaal bedrag geldend op 31 december 1996 overschrijden, voor zover deze overschrijding budgettair volledig gecompenseerd wordt door de daling van de honoraria, prijzen of tegemoetkomingen van andere individuele verstrekkingen ressorterend onder hetzelfde partieel objectief.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]