Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 16.


Art. 17.
01/01/1997 De rekening van begrotingsuitvoering geeft in een tabel aan:
01/01/1997 de nummers van de artikelen;
01/01/1997 de benaming van deze artikelen;
01/01/1997 de aanvankelijk goedgekeurde budgettaire bedragen;
01/01/1997 de goedgekeurde wijzigingen;
01/01/1997 de definitieve ramingen van ontvangsten en de definitieve kredieten voor uitgaven;
01/01/1997 de aangerekende ontvangsten en uitgaven;
01/01/1997 de verschillen tussen de definitieve ramingen van ontvangsten en de aangerekende ontvangsten enerzijds, en tussen de definitieve kredieten voor uitgaven en de aangerekende uitgaven anderzijds.
01/01/1997 Het verschil tussen de aangerekende ontvangsten en uitgaven levert het begrotingsresultaat op.

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]