Publié le 17/06/2010
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2009

Artikel 1.


Art. 2
01/01/2009 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]