K.B. 24-9-1982: uitvoering KB nr 33 30-3-1982: inhouding invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen

Résumé: Numac tekst: 1982001524 - p. 11568

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-12-2001 - ed. 2 - Wijzigende numac: 2001003605 - p. 44848

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 52 van 2 juli 1982

Table des Matières du document

I. Bepalingen inzake invaliditeitsuitkeringen

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

II. Bepalingen inzake brugpensioen

Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

III. Gemene bepalingen inzake invaliditeitsvergoedingen en brugpensioen

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

IV. Overgangsbepalingen

Art. 14.

V. Slotbepalingen

Art. 15

FR   NL