Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69330 art.39 Vervanging] § 2. De leidend ambtenaar of de door hem aangewezen ambtenaar brengt bij een ter ...
      d'application ŕ partir du 10/01/2009