K.B. 24-9-1992: vaststelling regelen betreffende forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede onderaanneming van deze verstrekkingen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/209

Om de volledige tekst te zien van dit document klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Note: geen historiek

Tekst gewijzigd door: B.S. 27-11-2019

Numac: 1992022359

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/10/1992
msg_kdoc_complet01/03/2012
msg_kdoc_complet01/11/2013
msg_kdoc_complet01/01/2017
msg_kdoc_complet01/01/2019
msg_kdoc_complet01/01/2020

FR   NL